Συνάντηση με την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες με τους κάτωθι Α.Μ.:

8332/  8237  /8238  /8498  /8404  /8247  /8273  /8343  /8242 /8257  /8320  /8227 / 8450  /8307 8252 / 8359 / 8377  /8286 / 8391 / 8839 / 8401  /8374  /8313  /8474  /9285  /9282  /9198 / 9329  /9201

να παρευρεθούν στην ηλεκτρονική συνάντηση με την ακαδημαϊκή σύμβουλο την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ. Σκοπός της συνάντησης είναι η υποστήριξη των παραπάνω φοιτητών/τριών σε θέματα που αφορούν τις σπουδές, την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και γενικότερα θέματα τα οποία άπτονται της φοίτησή τους στο Τμήμα μας.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο ψηφιακό γραφείο της συμβούλου στην πλατφόρμα TEAMS, το οποίο είναι προσπελάσιμο με τον κωδικό: 0yhec7r

Όσοι φοιτητές/τριες το επιθυμούν μπορούν να αποστείλουν εκ των προτέρων τα ερωτήματα ή τα ζητήματα που τους απασχολούν στο email: chtamisoglou@uoi.gr, προκειμένου να υπάρχει σχετική προετοιμασία.

Η ακαδημαϊκή σύμβουλος

Χρύσα Ταμίσογλου