Ακαδημαϊκή Σύμβουλος – Ελένη Γκοντού

Ελένη Γκοντού – Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Διαδικτυακή συνάντηση με την ακαδημαϊκή σύμβουλο Ελένη Γκοντού, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS-Teams, την Δευτέρα 14/12/2020 και ώρα 12:00. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες με Ακαδημαϊκή Σύμβουλο την κ. Ελένη Γκοντού να αποστείλουν με e-mail τα Περισσότερα, …