Σχολική Πρακτική ΙΙ-Εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος Σχολική Πρακτική ΙΙ (Ιανουάριος 2021) για τα ακόλουθα: Η πρόσβαση στο ecourse του μαθήματος μπορεί να γίνει με τον κωδικό: schpra2021 Για όσους δεν έχουν καταθέσει τον απαιτούμενο αριθμό Περισσότερα, …