Συνάντηση με ακαδημαϊκό σύμβουλο

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου: 8337, 8296, 8348, 8249, 8300, 8245, 8297, 8462, 8310, 8406, 8505, 8301, 8336, 8290, 8823, 8824, 8441, 8487, 8263, 8425, 8372, 8322, 8233, 8179, 9330, 9322, 9275, 9222, 9374 Περισσότερα, …

Ακαδημαϊκός σύμβουλος

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες με τους κάτωθι ΑΜ : 8741, 8559, 8770, 8651, 8802, 8613, 8580, 8711, 8575, 8746, 8707, 8639, 8807, 8696, 8614, 8813, 8809, 8769 ,8659, 8539, 8706, 8713, 8679, 8541   να παρευρεθούν στην ηλεκτρονική συνάντηση την Παρασκευή 4/12/2020 Περισσότερα, …

Συνάντηση φοιτητών με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο – ΣΤΥΛΟΣ

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των φοιτητών/τριών σε θέματα που αφορούν τις σπουδές και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στο ΠΤΔΕ, καλούνται οι φοιτητές/τριες με τους ακόλουθους αριθμούς μητρώου: 9383/9359/9339/9368/9328/9235/9229/9204/9365/9324/9298/9286/9220/9376/ 9325/9200/9354/9257/9196/9254/9363/9326/9075/9242/9216/9373/9350/9182/ 9181/9342 σε συνάντηση μέσω Teams (κωδικός: x3qvui2) την Παρασκευή 4  Δεκεμβρίου Περισσότερα, …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Στο πλαίσιο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, για την υποστήριξη των φοιτητών/τριών του ΠΤΔΕ σε θέματα που αφορούν τις σπουδές, τη φοίτησή τους, τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και την επαγγελματική τους εξέλιξη, καλούνται οι φοιτητές/τριες με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου: 8280/ Περισσότερα, …