Εργαστηριακή Προσέγγιση Εννοιών της Φυσικής

Το πρώτο μάθημα θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω MS Teams την Τετάρτη 17/02/2021 στις 08:30.

Ο κωδικός της ομάδας στο MS Teams είναι eysmod8.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση του μαθήματος παρακαλώ να συμμετέχουν στην πρώτη συνάντηση καθώς θα γίνει ενημέρωση για το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες

Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος

Στύλος Γεώργιος