Το μάθημα “Φιλοσοφία της Παιδείας” θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, ώρα 11.30, μέσω MS Teams με κωδικό njkr542

Τα μαθήματα αρχίζουν την ερχόμενη Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου.

Στο πρώτο μάθημα, ανάμεσα σε άλλα, θα παρουσιαστεί το περίγραμμα του μαθήματος, το οποίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Τμήματος.

Ο κωδικός του e-course θα δοθεί στο μάθημα.

Καλό εαρινό εξάμηνο!

 

Η διδάσκουσα

Μ. Πουρνάρη