Πληροφορική και εκπαίδευση – Αλλαγές

Λόγω των πρακτικών των φοιτητών/τριων του Τμήματος, για το μάθημα «Πληροφορική και Εκπαίδευση», θα γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ·        Πρωινό Τμήμα Τετάρτης 1-12-2021  : Αντί για την Τετάρτη 1-12-2021 θα γίνει την Τρίτη 14-12-2021 στις 8.30. (Το απογευματινό εργαστήριο θα Περισσότερα, …

Αλλαγές για το μάθημα «Πειραματική διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών»

Λόγω των πρακτικών των φοιτητών/τριων του Τμήματος, για το μάθημα «Πειραματική Διδασκαλία Εννοιών των Φυσικών Επιστημών», θα γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές: Τμήμα Τετάρτης 11:30-14:30 – Δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1-12-2021 στις 11:30-14:30 και θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 8-12-2021 στις Περισσότερα, …