Πρακτική Άσκηση για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου

Καλούνται οι φοιτήτριες/τές που επιθυμούν να εκπονήσουν την πρακτική άσκηση του Ζ’ εξαμήνου * να υποβάλουν αίτηση από 01/11/2021 (09:00) έως και 04/11/2021 (23:00) στο Σύστημα Δήλωσης Πρακτικών Ασκήσεων (https://pms.ptde.uoi.gr). Πρόκειται για την πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι φοιτήτριες/τές του Περισσότερα, …

Χορευτική Ομάδα Π.Τ.Δ.Ε. – Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Έναρξη μαθημάτων της Χορευτικής Ομάδας του Π.Τ.Δ.Ε. – Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παρακαλώ δηλώστε τη συμμετοχή σας στο Περισσότερα, …

Αναβολή μαθήματος “Εισαγωγή στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ι”

Το μάθημα του τμήματος της Τρίτης 26/10/2021 δε θα πραγματοποιηθεί, ώστε να συμβαδίζει με το τμήμα της Πέμπτης 28/10/2021 το οποίο επίσης δε θα γίνει λογω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.