Μαθηματικά και Αριθμητισμός – αναβολή μαθήματος

Το μάθημα της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα προγραμματιστεί σε συνεργασία με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που συμμετέχουν στο μάθημα.