ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ-ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Την Τρίτη 16/11/2021 το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω επαγγελματικής υποχρέωσης της διδάσκουσας. Το μάθημα θα αναπληρωθεί Δευτέρα 20/12/2021 στο αμφιθέατρο ισογείου στις 2.30 μ.μ. Ισχύουν οι ανακοινώσεις σε e-course, Ms Teams και οι συναντήσεις μας στο τελευταίο ( Παρασκευές) Περισσότερα, …

Στο ορθό: Ανακοίνωση για το μάθημα «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας»

Το πρόγραμμα των μαθημάτων (“Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας”) για την περίοδο που υλοποιείται η πρακτική άσκηση στο Ζ’ εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής: 24/11/2021: Αναβολή μαθήματος – Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την αναπλήρωσή του 1/12/2021: Αναβολή μαθήματος & Αναπλήρωση μαθήματος: Περισσότερα, …

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας»

Το πρόγραμμα των μαθημάτων (“Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας”) για την περίοδο που υλοποιείται η πρακτική άσκηση στο Ζ’ εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής: 24/11/2021: Αναβολή μαθήματος & Αναπλήρωση μαθήματος: 2/12/2021 (Πέμπτη), 5.30-8.30, Αμφιθέατρο ισογείου 1/12/2021: Αναβολή μαθήματος & Αναπλήρωση μαθήματος: 19/1/2022 Περισσότερα, …