Αναπλήρωση μαθήματος “Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας”

Την Πέμπτη, 2/12/2021 στις 5.30 (Αίθουσα 7), θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας” (Ζ’ εξάμηνο) που αναβλήθηκε λόγω της πρακτικής άσκησης.