ΑΝΑΒΟΛΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ Τ.ΓΚΑΤΣΑ

Το μαθήματα της διδάσκουσας κ. Τ. Γκάτσα, την τρέχουσα εβδομάδα (από 12/1/2022 έως και 14/1/2022) δεν θα πραγματοποιηθούν (λόγω ασθένειας). Η αναπλήρωση τους έχει προγραμματιστεί ακολούθως:

Εκπαιδευτική Ψυχολογία I : 21/1/2022, ώρα: 8.30-11.00, στο Αμφ ισογείου
Γενική Ψυχολογία: 21/1/2022, ώρα: 11.30-2.30, στο Αμφ ισογείου
Επιθετικότητα, Εκφοβισμός και η Διαχείριση τους στο σχολείο: 21/1/2022, ώρα: 2.30-5.00, στην Αιθ 9
Θεωρίες Προσωπικότητας, Έρευνα και Εφαρμογές: 21/1/2022, ώρα: 5.30-8.30, στην Αιθ 9.

Eως τότε, παρακαλώ να ενημερώνεστε για αναρτήσεις και ενημερώσεις μέσω του e-course

  • Κλειδί E-course:
    Εκπαιδευτική Ψυχολογία I : ed8300
    Γενική Ψυχολογία : ps1130
    Επιθετικότητα, Εκφοβισμός και η Διαχείριση τους στο σχολείο: b1130
    Θεωρίες Προσωπικότητας, Έρευνα και Εφαρμογές: th1130

Η διδάσκουσα

Τατιανή Γκάτσα