ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα:

Ιστορία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση, Α’ εξαμήνου και

Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές, Ε’ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθούν στις 28/11 και 29/11 αντίστοιχα, λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.

Θα οριστούν ημέρες αναπλήρωσης των μαθημάτων, έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές.