Διδακτική Μαθηματικών – Έναρξη μαθημάτων και παρακολούθηση

Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 15 Φεβρουαρίου στις 14:30 στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και θα λαμβάνονται παρουσίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων απουσιών: 2 (δύο).