Έναρξη Μαθήματος “Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ” [ΔΕΥ061].

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-2023 θα προσφερθεί το μάθημα
“Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ” [ΔΕΥ061].

Το μάθημα προσφέρεται στους/τις φοιτητές/τριες
ΣΤ΄(και άνω) Εξαμήνου και θα πραγματοποιείται
κάθε Δευτέρα 08:30-11:30 στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου

Η πρώτη συνάντηση, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Μαθημάτων,
θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13.02.2023.

Ανακοίνωση Έναρξης ΔΕΥ 061 13.02.2023