ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» (ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00-11:00 και 14:30-16:30)

Το μάθημα “Ψηφιακός Γραμματισμός” δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023, ώρες 9:00-11:00 και 14:30-16:30 λόγω αδιαθεσίας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει σε συνεννόηση με του φοιτητές/τριες.   Η διδάσκουσα Σ. Πέγκα