Αναβολή μαθήματος “Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Θεωρία και πράξη”

Το μάθημα “Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Θεωρία και πράξη”, που είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 29 Μαρτίου, αναβάλλεται. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την αναπλήρωσή του.