Σημαντική Ανακοίνωση [Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ – ΔΕΥ061]

Καλούνται όλες/οι οι φοιτήτριες/ές (άνω του ΣΤ΄ εξαμήνου) που πρόκειται να εξεταστούν τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο του 2023 στο μάθημα ‘Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ’ [ΔΕΥ061] να εγγραφούν στη σχετική θέση του μαθήματος στο περιβάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης e-course [https://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=726] μέχρι Περισσότερα, …