Εργαστήριο Εικαστικών-Αναπλήρωση μαθήματος

Την Παρασκευή 31/3/23 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος “Σύγχρονη Τέχνη και εφαρμογές στο δημοτικό σχολείο” και για τα 3 τμήματα, με έναρξη του Α τμήματος στις 11:30 Η διδάσκουσα