Επανάληψη στο ορθό – Δημόσια Υποστήριξη της ΜΔΕ της κ. Χριστίνας Καραπάνου

Η κ. Χριστίνα Καραπάνου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής του ΠΤΔΕ, θα παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία της με θέμα: «Πρόσφυγες μαθητές και γονεϊκή εμπλοκή: αντιλήψεις γονέων προσφυγικής καταγωγής για την εκπαίδευση των κοριτσιών τους» Την Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου Περισσότερα, …