Εξέταση μαθήματος Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ

Στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse [https://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=726] αναρτήθηκε ο σύνδεσμος για την καταχώριση της επιθυμητής ώρας εξέτασης του μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ [Εξεταστική Σεπτεμβρίου]. Η καταχώριση είναι υποχρεωτική για όλες/όλους τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Περισσότερα, …