Υπενθύμιση-Σχολική Πρακτική ΙΙ

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος Σχολική Πρακτική ΙΙ-Ολιγοθέσια και Πολυθέσια Σχολεία την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 και δεν έχουν καταθέσει αντίγραφο ( όχι το πρωτότυπο) της βεβαίωσης πραγματοποίησης της πρακτικής τους άσκησης  (διδασκαλία Περισσότερα, …