Ενημερωτικό Σημείωμα για τη διαδικασία εξέτασης του μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ [12.09.2023]

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη διαδικασία εξέτασης του μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ [12.09.2023] Η διαδικασία εξέτασης του μαθήματος έχει ως εξής: (α) Προσέλευση φοιτητών/τριών: καθώς έχει προσδιοριστεί επακριβώς η ώρα εξέτασης για κάθε φοιτητή/τρια (βλ. αναρτημένο αρχείο εδώ), παρακαλείστε να Περισσότερα, …