Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συγχαίρει θερμά τις/τους Πρωτοετείς Φοιτήτριες και Φοιτητές για την εισαγωγή τους στο Τμήμα και τους εύχεται καλή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν όμως και σε όλες/ους τις φοιτήτριες και φοιτητές των μεγαλυτέρων ετών, που παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του covid-19 ανταποκρίθηκαν με περίσσεια συνέπεια στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους και υιοθέτησαν με επιτυχία τις καινούριες μεθόδους και πρακτικές, που εφάρμοσε το Τμήμα κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών του, μέσω της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά μας βρίσκει πιο έμπειρους και περισσότερο έτοιμους να διαχειριστούμε τις επιπτώσεις της πανδημίας καθώς  και αποφασισμένους να ξαναγεμίσουμε τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας με ασφάλεια. Αρκεί να εμβολιαστούμε. Με άλλα λόγια η δια ζώσης λειτουργία τού Τμήματος επιβάλλει αφενός τον εμβολιασμό όλων μας και αφετέρου την απόλυτη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Ξεπερνώντας φοβίες και ιδιότυπες αμφισβητήσεις, σας παρακαλούμε να εμβολιαστείτε άμεσα. Παράλληλα, μη διστάσετε να συζητήσετε τις ανησυχίες σας με τις/ους διδάσκουσες/οντες.

Ως προς την ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος καλείστε να μελετήσετε με προσοχή τον Οδηγό Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2021-2022.

 

Επίσης, χρειάζεται να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος:

https://ptde.uoi.gr/category/anak_tmimat/

καθώς και τις ανακοινώσεις των διδασκουσών/όντων:  

https://ptde.uoi.gr/category/anak_didask/

που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή στο ecourse:

http://ecourse.uoi.gr/.

 

Σας θυμίζουμε ότι τα μαθήματα ξεκινούν στις 4 Οκτωβρίου 2021.

 

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και το προσωπικό της Γραμματείας  δεσμευόμαστε για τη συνέχιση της αδιάλειπτης προσπάθειας συνεργασίας μαζί σας, με στόχο την πρόοδο και τη βέλτιστη ακαδημαϊκή επίδοση σας. Στο πλαίσιο αυτής της ουσιώδους σύμπραξης και του υψηλού επιπέδου των παρεχομένων σπουδών το Τμήμα έλαβε, πρόσφατα, άριστη Πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά με υγεία.

 

Ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ

Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης

        Καθηγητής

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στον χώρο του Πανεπιστημίου, με θέμα «Εκπαίδευση στον 21 ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί», στις 13, 14 και 15 Μαΐου 2022.

https://conf2022.ptde.uoi.gr

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. συννημένα), οι εξετάσεις των μαθημάτων θα διεξαχθούν δια ζώσης την περίοδο 24/1/2022 έως 11/2/2022, υπό τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Για τη συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία απαιτούνται ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, που να αποδεικνύουν ότι οι φοιτητές/τριες:

·         έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό́, ή

·         έχουν νοσήσει από́ κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό́ διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους, ή

·         έχουν διαγνωσθεί́

·          αρνητικοί́ είτε σε εργαστηριακό́ έλεγχο PCR έως εβδομήντα δύο (72) ώρες, είτε σε εξέταση rapid test έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στην πλατφόρμα Edupass (https://edupass.gov.gr).

Οι φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην πλατφόρμα edupass, καλούνται να διαθέτουν αποκλειστικά σε ΕΝΤΥΠΗ μορφή, ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, που να αποδεικνύουν ότι:

·         έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό́, ή

·         έχουν νοσήσει από́ κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό́ διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους, ή

·         έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο PCR έως εβδομήντα δύο (72) ώρες, είτε σε εξέταση rapid test έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι φοιτητές/τριες που νοσούν την ημέρα εξέτασης ή βρίσκονται σε κατ’ οίκον, περιορισμό λόγω νόσησης, μπορούν να εξετασθούν κατόπιν συνεννόησης με τον/ην διδάσκοντα/ουσα με την προϋπόθεση ότι η νόσηση έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα Edupass (https://edupass.gov.gr).

Συστήνεται ισχυρά η χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Η τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς (χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, υγιεινή χεριών, τήρηση αποστάσεων) εξακολουθεί να είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Συννημένα αρχεία:

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ, Οδηγίες διεξαγωγής εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

Κ.Υ.Α 4406/24-9-2021, Λειτουργία Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το Α.Ε. 2021-2022

K.Y.A. 4558/1-10-2021, Έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή μέσω της πλατφόρμας Edupasss.gov.gr

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την Εξεταστική του Χειμερινού Εξαμήνου 2022

Η Επιτροπή Διαχείρισης της πανδημίας COVID-19 του ΠΤΔΕ

Ανακοινώσεις Τμήματος