Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Θερμά συγχαρητήρια για την εισαγωγή σας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Η συνεχιζόμενη πανδημία του Covid-19 που πλήττει τον τόπο μας, διαμόρφωσε νέους όρους ως προς τη σχέση ανάμεσα στις/ους φοιτήτριες/ές και το Πανεπιστήμιο και επέβαλε την υιοθέτηση καινούριων μεθόδων και πρακτικών ως προς την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών που παρέχεται στο Τμήμα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, τα γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, ελπίζουμε μόνο αυτού του εξαμήνου, θα παρέχονται:

εξ’ αποστάσεως, όταν πρόκειται για μαθήματα με πολυπληθή ακροατήρια,

δια ζώσης στην περίπτωση των ολιγομελών ακροατηρίων.

Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να προσφερθούν δια ζώσης φροντιστηριακά μαθήματα με μέγιστο αριθμό συμμετεχουσών/όντων  30 άτομα.  

 

Ειδικότερα, για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σπουδών σας, παρακαλείσθε αρχικά να μελετήσετε με προσοχή τον Οδηγό Προγράμματος Σπουδών. https://ptde.uoi.gr/odigos-spoydon/

Επίσης, χρειάζεται να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος https://ptde.uoi.gr/category/anak_tmimat/  τις ανακοινώσεις των Διδασκουσών/όντων https://ptde.uoi.gr/category/anak_didask/ καθώς και τις ανακοινώσεις της Επιτροπής  προγράμματος σπουδών,  που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος ή στο ecourse http://ecourse.uoi.gr/.

Σας θυμίζουμε ότι τα μαθήματα ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου 2020.

Παράλληλα, η προστασία όλων μας καθιστά την χρήση μη ιατρικής μάσκας υποχρεωτική κατά τη διά ζώσης παρουσία σας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, σημειώνεται η αναγκαιότητα τήρησης των απαιτούμενων αποστάσεων κατά την μετακίνηση και την παραμονή στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Τα Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και το προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια συνεργασίας και εποικοδομητικής επικοινωνίας μαζί σας, με στόχο τη βέλτιστη ακαδημαϊκή επίδοσή σας.

Με την ευχή να έχουμε μια δημιουργική χρονιά με υγεία, παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή το παρακάτω κείμενο Οδηγιών που συνέταξε η Επιτροπή ψηφιακής υποστήριξης του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ

Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης

Αναπλ. Καθηγητής

Οδηγίες για τη συμμετοχή στα μαθήματα από απόσταση
Ανακοινώσεις Τμήματος