Συνάντηση με ακαδημαϊκό σύμβουλο

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου:
8337, 8296, 8348, 8249, 8300, 8245, 8297, 8462, 8310, 8406, 8505, 8301, 8336, 8290, 8823, 8824, 8441, 8487, 8263, 8425, 8372, 8322, 8233, 8179, 9330, 9322, 9275, 9222, 9374
να παραβρεθούν σε σύντομη συνάντηση γνωριμίας με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο, την Παρασκευή 4/12/2020, ώρα 14.00.
Η συνάντηση θα διεξαχθεί στην πλατφόρμα Microsoft Teams, στην ομάδα με κωδικό: vljzyza.
Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος παρέχει υποστήριξη και η καθοδήγηση στις φοιτήτριες και τους φοιτητές που του έχουν ανατεθεί για θέματα που αφορούν τη φοίτησή τους στο Τμήμα μας (π.χ. ακαδημαϊκά, διοικητικά, μέριμνας, σταδιοδρομίας)
Οι παραπάνω φοιτήτριες και φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου μέσω e-mail (ivrellis@uoi.gr) για τα θέματα που τους απασχολούν.

O ακαδημαϊκός σύμβουλος
Γιάννης Βρέλλης