Εκπαίδευση STEM – Βρέλλης

Οι ομάδες που έχουν ανατεθεί στον κ. Βρέλλη αποτελούνται από τους φοιτητές/φοιτήτριες με τα παρακάτω ΑΜ:
8484,8829,8492,8493,8278,8502,8423,8333,8337,8378,8415,8268,8280,8822,8395,8390,8495,8400,8504,8350,8291,8401,8398,8405,8487,8796
Η πρώτη συνάντηση  θα γίνει τη Δευτέρα 8/3/2021 στις 11:30 στην ομάδα του MS Teams με τίτλο “Εκπαίδευση STEM (Βρέλλης)”.
Οι παραπάνω φοιτητές/φοιτήτριες έχουν ήδη προστεθεί σε αυτή την ομάδα του MS Teams.