Έναρξη μαθήματος Εισαγωγή στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ΙΙ

Η πρώτη σύσκεψη θα γίνει μέσω του συστήματος MS Teams την Πέμπτη 18/2/2021 στις 14:30. Ο κωδικός της σχετικής ομάδας στο MS Teams είναι c39wt0d.
Στη σύσκεψη αυτή θα γίνει ενημέρωση για το περιεχόμενο, τον τρόπο διεξαγωγής και την εξέταση του μαθήματος.