Ανακοίνωση για το μάθημα Εισαγωγή στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ι

Το πρώτο μάθημα θα γίνει από απόσταση μέσω του συστήματος MS Teams την Πέμπτη 15/10/2020 στις 11:30. Ο κωδικός της σχετικής ομάδας στο MS Teams είναι 1m63pqe. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδεθείτε.

Στο μάθημα αυτό θα γίνει ενημέρωση για το περιεχόμενο, τον τρόπο διεξαγωγής και την εξέταση του μαθήματος.