Φύκαρης Ιωάννης

Φύκαρης Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Μεθοδολογία
Τηλέφωνο: 2651005710
Fax:
e-mail: ifykaris@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 15.30-17.00
 
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Διδακτικές εφαρμογές και δομικοί παράγοντες της διδασκαλίας
Προπτυχιακά Μαθήματα:

Σχολική Πρακτική Ι

Σχολική Πρακτική ΙΙ – Πολυθέσια και Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία

Εισαγωγή στη Διδακτική Θεώρηση

Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής

Εργαστήρια Μικροδιδασκαλιών: Διδακτικές ΕφαρμογέςΜεταπτυχιακά Μαθήματα:

Κριτική Οπτική της Μάθησης και της Διδασκαλίας

Πρακτική άσκηση: διερεύνηση και ανάλυση των διεπιστημονικών παραμέτρων της
διδασκαλίας σε δημοτικά σχολεία