Νεοελληνική Πεζογραφία

Το μάθημα «Νεοελληνική Πεζογραφία» (1ο εξάμηνο) θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS (κωδικός εισόδου: 8who0e1). Το μάθημα ξεκινά την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 5:30 μ.μ.-8:30 μ.μ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μαθήματος θα δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις ως προς το περιεχόμενο/περίγραμμα, τον τρόπο αξιολόγησής του και αξιοποίησης της πλατφόρμας e-cource.