Εργαστήριο Εικαστικών – Τετάρτη 14/10/20

Παρακαλώ, όλοι οι φοιτητές/ριες που έχουν δηλώσει συμμετοχή για το μάθημα

“Εικαστική αγωγή και Διδακτική της Τέχνης Ια ” να είναι παρόντες την Τετάρτη 14/10/20

στις 11:30 στο Εργαστήριο Εικαστικών (2ος όροφος) για τον διαχωρισμό τμημάτων.

 

Η διδάσκουσα

Ελένη Γκοντού