ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Η διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος «Γενική Ψυχολογία Ι» (ΔΕΥΟΟ8) θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16/10/2020 (17:30-20:30).
  • Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams (Όνομα ομάδας: «ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι- ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 20-21». Κωδικός ομάδας: 0o9v08z). Προτείνεται η εγγραφή στην ομάδα να έχει ολοκληρωθεί πριν την ημέρα έναρξης των μαθημάτων.
  • Κρίνεται απαραίτητη η εγγραφή στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης http://ecourse.uoi.gr/ (Μάθημα: «Γενική Ψυχολογία Ι», κωδικός GEN1) και η παρακολούθηση των αναρτήσεων της διδάσκουσας καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου.
  • Για τυχόν προβλήματα, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα (6993893717).

Η διδάσκουσα,
Ναυσικά Αντωνιάδου