Η Ετερότητα στην Παιδική Λογοτεχνία – ΜΔΕ “Επιστήμες της Αγωγής”

H πρώτη συνάντηση στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού μαθήματος η Ετερότητα στην Παιδική Λογοτεχνία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, ώρα 17.30 μμ. Ο κωδικός του μαθήματος είναι: 96rp9o9

Σας ευχαριστώ

Η διδάσκουσα,

Ελένη Καρασαββίδου