Αναβολή μαθήματος “Πρακτική άσκηση με μικροδιδασκαλίες”

ΜΑΘΗΜΑ: Πρακτική άσκηση με Μικροδιδασκαλίες

Λόγω της μεγάλης διάδοσης της πανδημίας στην πόλη των Ιωαννίνων και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Πρυτανείας και τη δυνατότητα αναπλήρωσης του μαθήματος, το μάθημα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Τα μαθήματα μετατίθενται κατά μία εβδομάδα και θα αναρτηθεί στο e-course επικαιροποιημένο πρόγραμμα.