ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Στο πλαίσιο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, για την υποστήριξη των φοιτητών/τριών του ΠΤΔΕ σε θέματα που αφορούν τις σπουδές, τη φοίτησή τους, τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και την επαγγελματική τους εξέλιξη, καλούνται οι φοιτητές/τριες με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου:

8280/ 8270/ 8251/ 8303/ 8304/ 8231/ 8842/ 8454/ 8260/ 8265/ 8456/ 8841/ 8397/ 8411/ 8172/ 8279/ 8838/ 8416/ 8826/ 8234/ 7323/ 8415/ 8493/ 8477/ 9276/ 9314/ 9388/ 9343/ 9271

σε συνάντηση μέσω Teams (κωδικός: b7wn05e) την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ..  

Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

Μέλος ΕΔΙΠ, ΠΤΔΕ

Email: kgeorgop@uoi.gr