Ενημερωτική Συνάντηση με την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο

Οι φοιτητές και φοιτήτριες με τους ακόλουθους Αριθμούς Μητρώου (Α.Μ.):

8334 / 8464 / 8475 / 8796 / 8298 / 8399 / 8833 / 8329 / 8244 / 8250 / 8276 / 8486 / 8314 / 8174 / 8822 / 8232 / 8455 / 8278 / 8481/ 8453 / 8385 / 8494 / 8259 / 8328 / 9193 / 9312 / 9344 / 9356 / 9258

καλούνται σε ενημερωτική εξ αποστάσεως συνάντηση  με την ακαδημαϊκή τους σύμβουλο για θέματα των σπουδών τους, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 19.30, στην πλατφόρμα Microsoft Teams, με κωδικό  su9tsgi

Παρακαλώ πολύ, για την καλύτερη μεταξύ μας συνεργασία, στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα προς συζήτηση, να αποσταλούν στο e-mail mmanikar@uoi.gr

Η ακαδημαϊκή σύμβουλος

Μεταξούλα Μανικάρου