Σχολική Πρακτική ΙΙ-Εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος Σχολική Πρακτική ΙΙ (Ιανουάριος 2021) για τα ακόλουθα:

  1. Η πρόσβαση στο ecourse του μαθήματος μπορεί να γίνει με τον κωδικό: schpra2021
  2. Για όσους δεν έχουν καταθέσει τον απαιτούμενο αριθμό εργασιών για την εξέτασή τους μπορούν να υποβάλλουν τις εργασίες τους μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23:55 μ.μ.
  3. Για οποιοδήποτε θέμα, οι φοιτητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν με τη διδάσκουσα στο email: chtamisoglou@uoi.gr

Η διδάσκουσα

Χρύσα Ταμίσογλου