Μουσική Αγωγή Εξετάσεις 4-02-2021

Οι φοιτητές/τριες που θα εξεταστούν στο μάθημα Μουσική Αγωγή, στις 4-02-2021,  παρακαλούνται να βρίσκονται στην ψηφιακή τάξη εξέτασης που θα πραγματοποιηθεί μέσω ms-teams, με κωδικό zkrb8g1, ένα τέταρτο πριν την εξέταση 9.45.   Η διδάσκουσα Δρ. Ειρήνη Νικολάου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ