Ενημέρωση για την εξέταση του μαθήματος «Γενική Ψυχολογία Ι»

Η εξέταση του μαθήματος «Γενική Ψυχολογία Ι» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 (19:30-21:00) μέσω MS TEAMS. Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα, θα προστεθούν από τη διδάσκουσα σε ομάδες εξέτασης (όνομα ομάδας: “ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι- Α/Β/Γ Περισσότερα, …

Η ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Έξτρα εργαστηριακά μαθήματα στο  θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 12.1 και 19.1 στο μεταπτυχιακό μάθημα Η Ετερότητα στην Παιδική Λογοτεχνία με προαιρετική παρουσία των φοιτητών και των φοιτητριών. Πέρα από μελέτες περίπτωσης θα εξετάσουμε τυχόν απορίες για τον τρόπο συγγραφής των Περισσότερα, …