ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΝΕΟ: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο νέος κωδικός για την εξέταση του μαθήματος είναι 3t20c80. Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν ίδια. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξεταστικής (1/2/2021) Η διδάσκουσα, Σμαράγδα Παπαδοπούλου

Εξέταση μαθημάτων κ. Τάτση

Η εξέταση των μαθημάτων του κ. Τάτση θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου, ως εξής: Βασικές έννοιες Μαθηματικών (1ου εξ.): 9:00-10:30 Θέματα Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο (7ου εξ.): 11:00-12:30 Διδακτική Μαθηματικών – Πρακτική Άσκηση (6ου εξ.): 13:00-14:30 Ειδικά θέματα Μαθηματικών Περισσότερα, …