ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι”

Aναφορικά με την εξέταση του μαθήματος «Ψηφιακός Γραμματισμός Ι» τη Δευτέρα 8-2 και ώρα 9-10, όσοι φοιτητές έχουν πρόβλημα με τη σύνδεση στο MsTeams, παρακαλώ να αποστείλουν το πανεπιστημιακό τους e-mail στη διδάσκουσα (spegka@uoi.gr). Υπενθυμίζω ότι η σύνδεση μέσω MsTeams (κωδικός: 8vr8yju), θα πραγματοποιηθεί 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης (08:45).

 

Η διδάσκουσα,

Πέγκα Σοφία