Θέματα Επιστημών Ατμόσφαιρας και Διαστήματος στην Εκπαίδευση

Το πρώτο μάθημα θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω MS Teams την Παρασκευή 19/02/2021 στις 11:30.

Ο κωδικός της ομάδας στο MS Teams είναι tw0jh8f.

Όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση του μαθήματος παρακαλώ να συμμετέχουν στην πρώτη συνάντηση καθώς θα γίνει ενημέρωση για το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος.

 

Ο διδάσκων

Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος