ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Το μάθημα Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση θα ξεκινήσει την Τρίτη 16/2/2021, ώρα 5.30 μμ. Το Μάθημα αφορά τους βασικούς μηχανισμούς απόκτησης της γλώσσας στο σχολείο, τις κοινωνικοπολιτισμικές της παράμετρους, και τις ποικίλες παιδαγωγικές της προσεγγίσεις. Κωδικός στο Teams wjhxcd6

Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας

Η Διδάσκουσα,

Ελένη Καρασαββίδου