Συνάντηση Ακαδημαϊκής Συμβουλευτικής – Μ. Πουρνάρη

Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου, καλούνται σε διαδικτυακή συνάντηση με την M. Πουρνάρη, την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 14.00, στην ομάδα του ΜΣ Τeams με κωδικό: 6z7t3hz.

Αριθμοί μητρώου:
9025, 8986, 9004, 9134, 9113, 9064, 8957, 8880, 9145, 8977, 8999, 8926, 9083, 8959, 9139, 8863, 8889, 9023, 8860, 8906, 9019, 9123, 9003, 9104, 9180, 9260, 9209, 9315, 9247.

Μ. Πουρνάρη