Έναρξη μαθήματος – Εικαστική Αγωγή & Διδακτική της Τέχνης Ιβ

Μαθήματα  Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών –  Εαρινό εξάμηνο 2021.

Εικαστική Αγωγή και Διδακτική της Τέχνης Ιβ. 

Το μάθημα  είναι  Προαιρετικό  με κωδικό ΠΡΟ02  και  προσφέρεται  στο  Η΄ εξάμηνο,
με προαπαιτούμενο την Εικαστική Αγωγή και Διδακτική της Τέχνης Ια.

Θα πραγματοποιηθεί μέσω MS-Teams με κωδικό 9fjvrj9 

Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 17/02/21 και ώρα 11:30 – 14:30

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερώνονται από τον Οδηγό Σπουδών:
Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών 
Περίγραμμα Μαθήματος – Εικαστική Αγωγή και Διδακτική της Τέχνης Ιβ

H διδάσκουσα
Ελένη Γκοντού