ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΤΔΕ 1

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΤΔΕ 2