Συνάντηση με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές σε συνάντηση με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Κωνσταντίνο Τάτση την Πέμπτη 25/2 στις 11:30, μέσω MS-Teams, στο διαδικτυακό χώρο “Συνεργασία με τον κ. Τάτση” με χρήση του κωδικού 3ks2xf9.