Εξετάσεις Αγγλικά

Η εξεταστέα ύλη για το μάθημα των Αγγλικών είναι όλη στο ecourse εκτός από τμήμα “τα Αγγλικά της καθημερινότητας”. Η εξέταση θα είναι γραπτή – ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής- και θα πραγματοποιηθεί μέσω MsTeams με ανοιχτές τις κάμερες καθ’όλη τη διάρκεια Περισσότερα, …