Θέματα Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο – Εξεταστική Ιουνίου

Ημερομηνία εξέτασης: 17 Ιουνίου 16:00-17:30. Αίθουσα MS-Teams “Θέματα Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο – Εξέταση Ιουνίου 2021” – κωδικός εισόδου: fipvjd6 Οι κάμερες πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Να έχετε διαθέσιμα χαρτί και μολύβι ή Περισσότερα, …

Εξετάσεις Γενική Ψυχολογία Ι και Γενική Ψυχολογία ΙΙ- Ενημέρωση

Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα “Γενική Ψυχολογία Ι” ή “Γενική Ψυχολογία ΙΙ”, να μελετήσουν τις σχετικές πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στο e-course και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες. Η διδάσκουσα, Ναυσικά Αντωνιάδου

Κωδικός αίθουσας εξετάσεων για το μάθημα “Πρακτική Άσκηση με μικροδιδασκαλίες”

Ο κωδικός εξετάσεων της αίθουσας στην οποία θα εξεταστεί το μάθημα «Πρακτική Άσκηση με μικροδιδασκαλίες. Καλλιέργεια δεξιοτήτων διδασκαλίας και αναστοχασμού» είναι ο εξής: eqay0b1

Εξετάσεις σε Ιστορία της Εκπαίδ., Εισαγωγή στην Ιστορική Εκπαίδ., Μουσείο και Ιστορία

Οι κωδικοί για τις ηλεκτρονικές σας αίθουσες είναι οι εξής: Μουσείο και Ιστορία: m1fm8z6 Εισαγωγή στην Ιστορική Εκπαίδευση: ccvn27z Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: um1wjqp   Καλή Δύναμη!